НАУЧНИ СКУПОВИ
1994 - ЕТНОЛОШКА ПРОУЧАВАЊА ПРИЈЕПОЉСКОГ КРАЈА - 1996 - ПРИЈЕПОЉЕ И СРЕДЊЕ ПОЛИМЉЕ У ПРОШЛОСТИ - 1997 - ПРИЈЕПОЉЕ И ОКОЛИНА – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ - 1999 - ПРИЈЕПОЉЕ И ОКОЛИНА – АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА - 2001 - КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ ПОЛИМЉА - 2004 - МАТЕРИЈАЛНА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И ДУХОВНИ ЖИВОТ ПОЛИМЉА ОД СРЕДЊЕГ ВЕКА ДО НОВИЈЕГ ВРЕМЕНА - 2006 - ГОРЊЕ ПОЛИМЉЕ: ДОСАДАШЊА ПРОУЧАВАЊА И ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОБЛЕМИ - 2009 - ГОРЊЕ ПОЛИМЉЕ И ПЕШТЕР ОД АНТИКЕ ДО НОВОГ ВЕКА - 2011 - СРЕДЊЕ ПОЛИМЉЕ И ПЕШТЕР ОД АНТИКЕ ДО НОВОГ ВРЕМА: ДРУШТВЕНИ, ЕКОНОМСКИ И ДУХОВНИ ЖИВОТ - 2013 - СТАРИ ВЛАХ, СРЕДЊЕ И ДОЊЕ ПОЛИМЉЕ КРОЗ ВРЕМЕ И ПРОСТОР - 2015 ДОЊЕ ПОЛИМЉЕ, ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
НАУЧНИ СКУПОВИ
1994 - ЕТНОЛОШКА ПРОУЧАВАЊА ПРИЈЕПОЉСКОГ КРАЈА - 1996 - ПРИЈЕПОЉЕ И СРЕДЊЕ ПОЛИМЉЕ У ПРОШЛОСТИ - 1997 - ПРИЈЕПОЉЕ И ОКОЛИНА – ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ - 1999 - ПРИЈЕПОЉЕ И ОКОЛИНА – АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА - 2001 - КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ ПОЛИМЉА - 2004 - МАТЕРИЈАЛНА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И ДУХОВНИ ЖИВОТ ПОЛИМЉА ОД СРЕДЊЕГ ВЕКА ДО НОВИЈЕГ ВРЕМЕНА - 2006 - ГОРЊЕ ПОЛИМЉЕ: ДОСАДАШЊА ПРОУЧАВАЊА И ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОБЛЕМИ - 2009 - ГОРЊЕ ПОЛИМЉЕ И ПЕШТЕР ОД АНТИКЕ ДО НОВОГ ВЕКА - 2011 - СРЕДЊЕ ПОЛИМЉЕ И ПЕШТЕР ОД АНТИКЕ ДО НОВОГ ВРЕМА: ДРУШТВЕНИ, ЕКОНОМСКИ И ДУХОВНИ ЖИВОТ - 2013 - СТАРИ ВЛАХ, СРЕДЊЕ И ДОЊЕ ПОЛИМЉЕ КРОЗ ВРЕМЕ И ПРОСТОР - 2015 ДОЊЕ ПОЛИМЉЕ, ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.