ПРОЈЕКТИ
НА СВЕТИМ ВОДАМА ЛИМА
Пројекат „На светим водама Лима“ покренут је 1996. године. У његовој верификацији учествовали су представници САНУ, Министарства културе Републике Србије, Министарства културе Црне Горе, СПЦ, Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, Републичког завода за заштиту споменика културе Црне Горе, Завода за заштиту споменика културе Краљево, Филозофског факултета Београд, Филолошког факултета Београд, општине Пријепоље и директори музеја из Полимља. Том приликом утврђено је да је пројекат „На светим водама Лима“ мултидисциплинаран и да обухвата истраживања римског, византијског, православног, исламског и католичког периода од II до краја ХХ века. Пројекат подразумева рекогносцирање терена, пописивање и убицирање споменика из горе наведених периода, као и евентуална археолошка истраживања. Пројекат предвиђа комплексна археолошка, историјска, историјско уметничка, етнографска, етимолошка, етномузиколошка и социолошка истраживања, укључујући народну књижевност, као и проучавање и заштиту народног градитељства и рестаурацију средњовековног фрескосликарства и камене пластике. Пројекат „На светим водама Лима“ обухвата територију Горњег Полимља од Проклетија до Бијелог Поља, територију Средњег Полимља од Бијелог Поља до Прибоја и од Прибоја до Вишеграда Доње Полимље. У оквиру пројекта „На светим водама Лима“ до сада је реализовано: - Обнова и реконструкција манастира Давидовице (XIII век), 1996-98;; - Обнова и реконструкција манастира Куманице (XIV век), 1999/00;; - Пештерно монаштво Полимља, 2000-2010; - ПОЛИМЉЕ: мултидисциплианарна историјска истраживања, 2005-2014 -; - Археолошка истраживања Јусовића куле (XIX век), 2006; - Археолошка истраживања цркве Урошевице (XIV век), Беране, Црна Гора, 2006; - Конзервација Курана (XVII век), 2006; - Доградња и реконструкција турске руждије (XIX век) - односно објекта музеја, 2006/07; - Уређење лапидаријума римске камене пластике (II –V в.н.е.), 2009; - Конзервација и рестаурација фрескописа манастира Давидовице, 2011; - Циклус научних скупова (9 организованих) са објављеним научним зборником „Милешевски записи“, у периоду од 1996. до 2013. године; - У периоду од 1996. до 2014. године организовано преко 200 ликовних и других музејских изложби, од којих су најзначајније: Надежде Петровић, Саве Шумановића, Петра Лубарде, Уроша Предића, Паје Јовановића, Јована Бијелића, Ђорђа Крстића, Леонида Шејке, Мила Милуновића, Љубице Цуце Сокић, Миће Поповића, Стојана Ћелића, Душана Оташевића, Мехмеда Слезовића, Драгана Мартиновића, Слободанке Ракића Шефер, Соње Малавразић, Весне Милуновић, Шемсе Гавранкапетановић, Загорке Стојановић, Владимира Дуњића, Милана Блануше, Предрага Кораксића Коракса, Мухамеда Ђерлека Макса, Зорана Пурића, Изудина Поровића, Драгана Деспотовића, Јелене Минић, Горана Чпајака и других. - У нашем музеју излагали су: Народни музеј- Београд, Музеј савремене уметности- Београд, Етнографски музеј- Београд, Природњачки музеј - Београд, Музеј града Београда - Београд, Историјски музеј Србије - Београд, Музеј историје Југославије - Београд, Музеј Војводине- Нови Сад, Музеј града Новог Сада - Нови Сад, Народни музеј- Ужице, Музеј Рудничко-таковског краја – Горњи Милановац, Земаљски музеј БиХ - Сарајево, Музеј Републике Српске - Бања Лука, Народни музеј Црне Горе- Цетиње, Полимски музеј – Беране и други. - Музеј у Пријепољу приредио је три међународне изложбе: „Прошлост Пријепоља“, (1998) Берн, Швајцарска „Милан Минић сликар“, (2010) Ајачио, Корзика „Пријепоље и Пљевља на старим фотографијама“, (2012) Пљевља, Црна Гора
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
НА СВЕТИМ ВОДАМА ЛИМА
Пројекат „На светим водама Лима“ покренут је 1996. године. У његовој верификацији учествовали су представници САНУ, Министарства културе Републике Србије, Министарства културе Црне Горе, СПЦ, Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, Републичког завода за заштиту споменика културе Црне Горе, Завода за заштиту споменика културе Краљево, Филозофског факултета Београд, Филолошког факултета Београд, општине Пријепоље и директори музеја из Полимља. Том приликом утврђено је да је пројекат „На светим водама Лима“ мултидисциплинаран и да обухвата истраживања римског, византијског, православног, исламског и католичког периода од II до краја ХХ века. Пројекат подразумева рекогносцирање терена, пописивање и убицирање споменика из горе наведених периода, као и евентуална археолошка истраживања. Пројекат предвиђа комплексна археолошка, историјска, историјско уметничка, етнографска, етимолошка, етномузиколошка и социолошка истраживања, укључујући народну књижевност, као и проучавање и заштиту народног градитељства и рестаурацију средњовековног фрескосликарства и камене пластике. Пројекат „На светим водама Лима“ обухвата територију Горњег Полимља од Проклетија до Бијелог Поља, територију Средњег Полимља од Бијелог Поља до Прибоја и од Прибоја до Вишеграда Доње Полимље. У оквиру пројекта „На светим водама Лима“ до сада је реализовано: - Обнова и реконструкција манастира Давидовице (XIII век), 1996-98;; - Обнова и реконструкција манастира Куманице (XIV век), 1999/00;; - Пештерно монаштво Полимља, 2000-2010; -ПОЛИМЉЕ: мултидисциплианарна историјска истраживања, 2005-2014 -; - Археолошка истраживања Јусовића куле (XIX век), 2006; - Археолошка истраживања цркве Урошевице (XIV век), Беране, Црна Гора, 2006; - Конзервација Курана (XVII век), 2006; - Доградња и реконструкција турске руждије (XIX век) - односно објекта музеја, 2006/07; - Уређење лапидаријума римске камене пластике (II –V в.н.е.), 2009; - Конзервација и рестаурација фрескописа манастира Давидовице, 2011; - Циклус научних скупова (9 организованих) са објављеним научним зборником „Милешевски записи“, у периоду од 1996. до 2013. године; - У периоду од 1996. до 2014. године организовано преко 200 ликовних и других музејских изложби, од којих су најзначајније: Надежде Петровић, Саве Шумановића, Петра Лубарде, Уроша Предића, Паје Јовановића, Јована Бијелића, Ђорђа Крстића, Леонида Шејке, Мила Милуновића, Љубице Цуце Сокић, Миће Поповића, Стојана Ћелића, Душана Оташевића, Мехмеда Слезовића, Драгана Мартиновића, Слободанке Ракића Шефер, Соње Малавразић, Весне Милуновић, Шемсе Гавранкапетановић, Загорке Стојановић, Владимира Дуњића, Милана Блануше, Предрага Кораксића Коракса, Мухамеда Ђерлека Макса, Зорана Пурића, Изудина Поровића, Драгана Деспотовића, Јелене Минић, Горана Чпајака и других. - У нашем музеју излагали су: Народни музеј- Београд, Музеј савремене уметности- Београд, Етнографски музеј- Београд, Природњачки музеј - Београд, Музеј града Београда - Београд, Историјски музеј Србије - Београд, Музеј историје Југославије - Београд, Музеј Војводине- Нови Сад, Музеј града Новог Сада - Нови Сад, Народни музеј- Ужице, Музеј Рудничко-таковског краја Горњи Милановац, Земаљски музеј БиХ - Сарајево, Музеј Републике Српске - Бања Лука, Народни музеј Црне Горе- Цетиње, Полимски музеј – Беране и други. - Музеј у Пријепољу приредио је три међународне изложбе: „Прошлост Пријепоља“, (1998) Берн, Швајцарска„Милан Минић сликар“, (2010) Ајачио, Корзика„Пријепоље и Пљевља на старим фотографијама“, (2012) Пљевља, Црна Гора

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.