ПРОЈЕКТИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈУСОВИЋА КУЛE
Остаци Јусовића куле налази се у селу Осоје, око 7 km удаљеном од Пријепоља, на путном правцу према Пљевљима. Остаци Јусовића куле представљају један од ретких сачуваних објеката исламске архитектуре XIX века. Како се на територији oпштине Пријепоље и територији Средњег Полимља не налазе други порушени исламски споменици, Музеј у Пријепољу 1999. године покреће питање заштите овог споменика исламске културе. Обавештава Исламску заједницу у Пријепољу, као и надлежни Завод за заштиту споменика културе у Краљеву, након чије сагласности организује археолошке радове на самом локалитету. Реч је о остацима некадашње стамбено-одбрамбене куле, за коју се везује легенда да су три брата саградила три куле, међу којима и Кулу Јусoвића. Објекат, који је очуван само делимично, грађен је од камена шкриљца у доњој зони, а у горњој од ћерпича. Археолошки радови на локалитету Јусовића кула спроведени су јула 2006. године, а руководилац археолошких радова био је др Марко Поповић. Након завршених археолошких радова формиран је стручни тим: др Марко Поповић, архитекта Весна Маринковић - Завод за заштиту споменика културе из Краљева и Славољуб Пушица, директор Музеја у Пријепољу, који је преузео израду Идејног пројекта, на основу чега ће се урадити Главни пројекат реконструкције Јусовића куле, чиме ће се створити услови да се може отпочети са реконструкцијом и обновом овог вредног споменика исламске културе.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈУСОВИЋА КУЛE
Остаци Јусовића куле налази се у селу Осоје, око 7 km удаљеном од Пријепоља, на путном правцу према Пљевљима. Остаци Јусовића куле представљају један од ретких сачуваних објеката исламске архитектуре XIX века. Како се на територији oпштине Пријепоље и територији Средњег Полимља не налазе други порушени исламски споменици, Музеј у Пријепољу 1999. године покреће питање заштите овог споменика исламске културе. Обавештава Исламску заједницу у Пријепољу, као и надлежни Завод за заштиту споменика културе у Краљеву, након чије сагласности организује археолошке радове на самом локалитету. Реч је о остацима некадашње стамбено-одбрамбене куле, за коју се везује легенда да су три брата саградила три куле, међу којима и Кулу Јусoвића. Објекат, који је очуван само делимично, грађен је од камена шкриљца у доњој зони, а у горњој од ћерпича. Археолошки радови на локалитету Јусовића кула спроведени су јула 2006. године, а руководилац археолошких радова био је др Марко Поповић. Након завршених археолошких радова формиран је стручни тим: др Марко Поповић, архитекта Весна Маринковић - Завод за заштиту споменика културе из Краљева и Славољуб Пушица, директор Музеја у Пријепољу, који је преузео израду Идејног пројекта, на основу чега ће се урадити Главни пројекат реконструкције Јусовића куле, чиме ће се створити услови да се може отпочети са реконструкцијом и обновом овог вредног споменика исламске културе.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.