Музеј у Пријепољу основан је 1990. године. Има комплексну музејску збирку, у чијем саставу су и Музеј пионира и омладине Југославије на Јабуци, код Пријепоља, Кућа Јусуфагића и Кућа Веселичића. . Добио статус регионалног музеја 1995. године. За двадесет година рада организовани су значајни национални пројекти, реконструкције порушених средњовековних манастира, научна истраживања и рекогносцирање терена, научни скупови, предавања, музејске изложбе у земљи и иностранству, заштита исламских споменика и велики ликовни пројекти. Круну успеха представља реконструкција објекта Музеја по европским стандардима и признање од НИП-а да је пројекат реконструкције проглашен за пројекат од приоритета у култури Србије. По реализованим и високо рангираним пројектима и референцама Музеј у Пријепољу спада у водеће музејске институције у Србији, па је из тог разлога тадашњи министар културе Републике Србије, Музеју у Пријепољу поверио организовање централне манифестације „Дани европске баштине“ за 2009. годину. Захваљујући реализованим ауторским, националним пројектима које је финансирало Министарство културе Републике Србије Музеј у Пријепољу је у Португалији 19. маја 2012. године од Европског музејског форума, под покровитељством Савета Европе, у конкуренцији 59 европских музеја добио престижну Специјалну награду за реализоване ауторске пројекте на заштити културног наслеђа и за остварену укупну друштвену улогу на компликованом и оптерећеном мултиетничком простору на којем делује, чиме је успео да успостави сарадњу са националним музејима у региону, отварајући пут сарадњи упркос неповољној политичкој ситуацији, која је то отежавала.
Један од ретких музеја у Србији који је успоставио врло успешну деценијску сарадњу са САНУ, Филозофским и Филолошким факултетом у Београду, чији еминентни научни радници учествују у нашим истраживачким и другим пројектима.

Музеј

у

Пријепољу

својим

радом

скренуо

је

пажњу,

не

само

стручне,

научне

и

друге

јавности,

што

је

резултирало

да

електронски

и

штампани

медији

у

значајним

емисијама

и

натписима

у

штампи

обавештавају

јавност

о

резултатима

овог

по

броју

запослених

малог, али врло успешног колектива.

Награда представља прво овакво признање, додељено не само Србији, већ ширем региону овог дела Балкана.Ово велико признање, значајно је не само за Музеј у Пријепољу, већ за српску музеологији уопште.

ИСТОРИЈА

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
Један од ретких музеја у Србији који је успоставио врло успешну деценијску сарадњу са САНУ, Филозофским и Филолошким факултетом у Београду, чији еминентни научни радници учествују у нашим истраживачким и другим пројектима.
Музеј у Пријепољу својим радом скренуо је пажњу, не само стручне, научне и друге јавности, што је резултирало да електронски и штампани медији у значајним емисијама и натписима у штампи обавештавају јавност о резултатима овог по броју запослених малог, али врло успешног колектива.
Награда представља прво овакво признање, додељено не само Србији, већ ширем региону овог дела Балкана.Ово велико признање, значајно је не само за Музеј у Пријепољу, већ за српску музеологији уопште.
Музеј у Пријепољу основан је 1990. године. Има комплексну музејску збирку, у чијем саставу су и Музеј пионира и омладине Југославије на Јабуци, код Пријепоља, Кућа Јусуфагића и Кућа Веселичића. . Добио статус регионалног музеја 1995. године. За двадесет година рада организовани су значајни национални пројекти, реконструкције порушених средњовековних манастира, научна истраживања и рекогносцирање терена, научни скупови, предавања, музејске изложбе у земљи и иностранству, заштита исламских споменика и велики ликовни пројекти. Круну успеха представља реконструкција објекта Музеја по европским стандардима и признање од НИП-а да је пројекат реконструкције проглашен за пројекат од приоритета у култури Србије.
По реализованим и високо рангираним пројектима и референцама Музеј у Пријепољу спада у водеће музејске институције у Србији, па је из тог разлога тадашњи министар културе Републике Србије, Музеју у Пријепољу поверио организовање централне манифестације „Дани европске баштине“ за 2009. годину
Захваљујући реализованим ауторским, националним пројектима које је финансирало Министарство културе Републике Србије Музеј у Пријепољу је у Португалији 19. маја 2012. године од Европског музејског форума, под покровитељством Савета Европе, у конкуренцији 59 европских музеја добио престижну Специјалну награду за реализоване ауторске пројекте на заштити културног наслеђа и за остварену укупну друштвену улогу на компликованом и оптерећеном мултиетничком простору на којем делује, чиме је успео да успостави сарадњу са националним музејима у региону, отварајући пут сарадњи упркос неповољној политичкој ситуацији, која је то отежавала.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.

ИСТОРИЈА