ПРОЈЕКТИ
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
Ауторски пројекат директора Музеја у Пријепољу Славољуба Пушице, поводом централне манифестације „Дани европске баштине“, за 2009. годину подразумевао је организацију значајних изложби: Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву, Музеја Републике Српске у Бања Луци, Народног музеја Црне Горе из Цетиња, изложбу фотографија УНЕСКО локалитети у југоисточној Европи, Аустријског културног форума у Београду, изложбу античког археолошког материјала Музеја у Пријепољу, који тим поводом представља Републику Србију и изложбу најстаријих фотографија Пријепоља и Католичке цркве са краја XIX и почетка XX века постављеној у Католичкој цркви у Пријепољу. Централна манифестација „Дани европске баштине“ за Србију одржана је од 11. до 13. септембра 2009. године уз учешће националних музејских установа Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, министара културе тих земаља, амбасадора пет европских држава и значајног броја јавних и културних радника из Загреба, Бања Луке, Сарајева, Подгорице, Цетиња, Београда, Ниша и других градова Србије. Представници електронских и штампаних медија у значајном броју пратили су и извештавали о овој великој културној манифестацији. У оквиру програма високим званицама уприличена је посета манастиру Милешеви, Великој џамији, споменику „4.децембар“ и Католичкој цркви. Поводом ове манифестације штампан је репрезентативни каталог, који сведочи о једном великом културном пројекту у коме су први пут заједно учествовали централни музеји суседних држава, чија традиција и велике збирке изазивају поштовање не само на западном Балкану, већ и у Европи. Први пут у музеологији Србије и западног Балкана, у једном музеју за једно вече отворено је шест изложби, што је изазвало посебну пажњу јавности. Електронски и штампани медији у тв-емисијама и часописима известили су јавност о овом великом културном догађају, оцењујући га као прворазредни културни догађај који је у „једном малом музеју“ и „једном малом граду“ окупио тако велики број значајних музеја и личности. Све финансијске трошкове за организовање ове манифестације, као и штампање каталога, у целости је финансирало Министарство културе Републике Србије.
УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА                        ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ                                      Тел +381 33 710 185                      фах +381 33 710 162                е-маил: muzejpri@mts.rs                   адреса: Валтерова 35 Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.          РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ        ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  8 – 15.30               СУБОТА:  8 – 15.00          РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА      ПОНЕДЕЉАК - ПЕТАК:  7.30 - 15.30    *Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa.   *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa.   *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa.   *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa  у Кући  Jусуфaгићa. МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПРОЈЕКТИ
ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
Ауторски пројекат директора Музеја у Пријепољу Славољуба Пушице, поводом централне манифестације „Дани европске баштине“, за 2009. годину подразумевао је организацију значајних изложби: Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву, Музеја Републике Српске у Бања Луци, Народног музеја Црне Горе из Цетиња, изложбу фотографија УНЕСКО локалитети у југоисточној Европи, Аустријског културног форума у Београду, изложбу античког археолошког материјала Музеја у Пријепољу, који тим поводом представља Републику Србију и изложбу најстаријих фотографија Пријепоља и Католичке цркве са краја XIX и почетка XX века постављеној у Католичкој цркви у Пријепољу. Централна манифестација „Дани европске баштине“ за Србију одржана је од 11. до 13. септембра 2009. године уз учешће националних музејских установа Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, министара културе тих земаља, амбасадора пет европских држава и значајног броја јавних и културних радника из Загреба, Бања Луке, Сарајева, Подгорице, Цетиња, Београда, Ниша и других градова Србије. Представници електронских и штампаних медија у значајном броју пратили су и извештавали о овој великој културној манифестацији. У оквиру програма високим званицама уприличена је посета манастиру Милешеви, Великој џамији, споменику „4.децембар“ и Католичкој цркви. Поводом ове манифестације штампан је репрезентативни каталог, који сведочи о једном великом културном пројекту у коме су први пут заједно учествовали централни музеји суседних држава, чија традиција и велике збирке изазивају поштовање не само на западном Балкану, већ и у Европи. Први пут у музеологији Србије и западног Балкана, у једном музеју за једно вече отворено је шест изложби, што је изазвало посебну пажњу јавности. Електронски и штампани медији у тв-емисијама и часописима известили су јавност о овом великом културном догађају, оцењујући га као прворазредни културни догађај који је у „једном малом музеју“ и „једном малом граду“ окупио тако велики број значајних музеја и личности. Све финансијске трошкове за организовање ове манифестације, као и штампање каталога, у целости је финансирало Министарство културе Републике Србије.

МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ

УЛАЗНИЦА: 100 ДИНАРА

ЗАКАЖИТЕ ПОСЕТУ

Тел +381 33 710 185

фах +381 33 710 162

е-маил: muzejpri@mts.rs

адреса: Валтерова 35

Бесплатне улазнице: пензионери, особе са посебним потребама, предшколска деца, ученици основних школа који учествују у активностима музеја. Струковна карта је бесплатна.
РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПОСЕТИОЦЕ Понедељак: од 8 – 15.30 часова Уторак: од 8 – 15.30 часова Среда: од 8 – 15.30 часова Четвртак: од 8 – 15.30 часова Петак: од 8 – 15.30 часова Субота: од 8 – 15.00 часов
РАДНО ВРЕМЕ MУЗЕЈА пoнeдeљaк - пeтaк: 7.30 - 15.30
*Приликoм oргaнизoвaњa знaчajних ликoвних излoжби сa висoким ризикoм, музej je oтвoрeн зa пoсeтe oд 9.00 дo 20.00 чaсoвa. *У случajу oргaнизoвaнe и прeтхoднe нajaвe музej oтвaрaмo пo пoзиву, вaн нaвeдeних тeрминa. *Збoг прирoдe пoслa, рaднo врeмe музeja, пo пoтрeби сe oдвиja и вaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa. *Taкoђe, зa пoсeтe je пoврeмeнo и пo прeтхoднoj нajaви oтвoрeнa и пoстaвкa у Кући Jусуфaгићa.