АРХЕОЛОШКА ЗБИРКА

Археолошка збирка односи се на археолошке налазе:

- Са римске некрополе на Коловрату (II-IV в.н.е.); (II-IV v.n.e.);
- Археолошке налазе манастира Милешеве (XIII век), са истраживања обављених у периоду: 1974-1975, 1977, 1980-1985, 1989-1990, 1992-1996, 1998, 2000, 2002-2004. година;
- Археолошки материјал манастира Давидовице (XIII век);
- Археолошки материјал манастира Куманице (XIV век);
- Aрхеолошке налазе средњовековног града Милешевца (XV век).