СЛУЖБЕ

СЛУЖБЕ:


- ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕТНОЛОГИЈУ
- ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
- СЛУЖБА ОПШТИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
- БИБЛИОТЕКА
- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ