ИЗДАЊА

Музеј у Пријепољу, између осталих публикација, објавио је следећа издања:
 • С. Пушица, М. Баковић, М. Вуковић Музеј у Пријепољу – водичПријепоље, 1992.
 • Научни зборник Милешевски записи,бр. 1-10, Пријепоље 1995-2014.
 • Милешевски записи, бр. 1, Пријепоље, 1995. (Етнолошка проучавања пријепољског краја)
  Милешевски записи, бр. 2, Пријепоље, 1997. (Пријепољски крај у прошлости)
  Милешевски записи, бр. 3, Пријепоље, 1998. (Пријепоље и околина – историја уметности)
  Милешевски записи, бр. 4, Пријепоље, 2000. (Пријепоље и околина - археолошка истраживања)
  Милешевски записи, бр. 5, Пријепоље, 2002. (Културни идентитет Полимља)
  Милешевски записи, бр. 6, Пријепоље, 2005. (Материјална цивилизација и духовни живот Полимља од средњег века до новијег времена)
  Милешевски записи, бр. 7, Пријепоље, 2007. (Горње Полимље: досадашња проучавања и истраживачки проблеми)
  Милешевски записи, бр. 8, Пријепоље, 2010. (Горње Полимље и Пештер од антике до новог века)
  Милешевски записи, бр. 9, Пријепоље, 2012. (Средње Полимље и Пештер од антике до новог века – друштвени, економски и духовни живот)
  Милешевски записи, бр. 10, Пријепоље, 2015. (Стари Влах, Средње и Доње Полимље кроз време и простор)/ Милешевске записе бр. 10 можете погледати отворити кликом овде

 • К. Мано Зиси, Милешевско штампарство 1544-1557, Пријепоље, 1994.
 • А. Кадијевић, С. Марковић, Милан Минић архитект и сликар, Пријепоље, 2003.
 • М. Поповић, Д. Поповић, С. Пушица, Манастир Куманица на Лиму, Пријепоље, 2004.
 • С. Пушица, Обнова манастира Давидовице, Пријепоље, 1998.
 • Група аутора, Дани европске баштине Музеј у Пријепољу,Пријепоље 2009.
 • С. Пушица, Специјална награда 2012 Музеј у Пријепољу - Пријепоље, 2012.
 • Љ. Минић, У коловрату младости, Пријепоље, 2001
 • М. Цмиљановић, Преглед 2007, 2008, 2009, 2011, Пријепоље 2008, 2009, 2010, 2012.
 • М. Бајић-Подерегин, Свитање, (репринт издање), Пријепоље, 2012.
 • С. Пушица, Пријепоље и Пљевља крајем XIX и почетком XX века – избор старих фотографија, Пријепоље, 2012.