СТАРО ПРИЈЕПОЉЕ НА ФОТОГРАФИЈАМА

Најстарије сачуване фотографије Пријепоља из албума аустроугарског војника с краја XIX и почетка ХХ века.

Аутор поставке: Славољуб Пушица, музејски саветник, Музеј у Пријепољу