ПЕШТЕРНО МОНАШТВО ПОЛИМЉА

Пећинске цркве и насеобине представљају особен и веома важан облик српског духовног и споменичког наслеђа средњег века, али и нешто познијих раздобља. Подизане у тешко приступачним кршевитим пределима, удаљене од света и комуникације, које до сада нису биле предмет научних истраживања све док овај пројекат није покренут 2000. године. Пројекат је покренуо Музеј у Пријепољу у сарадњи са Балканолошким и Археолошким институтом САНУ. Ова значајна вишегодишња истраживања спроводио је стручни тим у саставу: др Даница Поповић, аутор пројекта, др Марко Поповић учесник истраживања и Славољуб Пушица, организатор и учесник истраживања. Истраживањима је обухваћено Горње Полимље, цео ток реке Лима од његовог изворишта испод Проклетија у Црној Гори, преко најстаријих Милешевских испосница Светог Саве у Средњем Полимљу у Србији, све до до Доњег Полимља и ушћа Лима у Дрину, на територији источне Босне и Херцеговине. За тих десет година истраживања рекогносциране су и истражене испоснице, које се помињу у историјским изворима, као и оне које смо пронашли приликом рекогносцирања терена, а за чије постојање се раније није знало. Значајно је истаћи да су милешевске испоснице, испоснице у Тифрану и Пакленој, као и добрунска испосница освајане уз ангажовање врхунских алпиниста, без чије помоћи не би успели да добијемо потпуније податке о њиховој унутрашњој архитектури, мобилијару и изгледу.

Спроведена истраживања имала су огроман значај за целовито сагледавање историје, организације и функције српског монаштва од XIII до XIX века. Резултати истраживања показали су да се по броју и важности сачуваних цркава и испосница Полимље може сматрати једним од референтних подручја српских земаља. Зато су ова истраживања кључна за разумевање пештерног монаштва средњовековне Србије, али и целог православног света.

Десетогодишња истраживања пећинских испосница Полимља, која су спроведена у периоду од 2000. до 2010. године несумњиво су унапредила наша сазнања о пештерном монаштву.

Пројекат „Пештерно монаштво Полимља“ реализован је уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије.