РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈУСОВИЋА КУЛE

Остаци Јусовића куле налази се у селу Осоје, око 7 km удаљеном од Пријепоља, на путном правцу према Пљевљима. Остаци Јусовића куле представљају један од ретких сачуваних објеката исламске архитектуре XIX века.

Како се на територији oпштине Пријепоље и територији Средњег Полимља не налазе други порушени исламски споменици, Музеј у Пријепољу 1999. године покреће питање заштите овог споменика исламске културе. Обавештава Исламску заједницу у Пријепољу, као и надлежни Завод за заштиту споменика културе у Краљеву, након чије сагласности организује археолошке радове на самом локалитету.

Реч је о остацима некадашње стамбено-одбрамбене куле, за коју се везује легенда да су три брата саградила три куле, међу којима и Кулу Јусoвића. Објекат, који је очуван само делимично, грађен је од камена шкриљца у доњој зони, а у горњој од ћерпича.

Археолошки радови на локалитету Јусовића кула спроведени су јула 2006. године, а руководилац археолошких радова био је др Марко Поповић. Након завршених археолошких радова формиран је стручни тим: др Марко Поповић, архитекта Весна Маринковић - Завод за заштиту споменика културе из Краљева и Славољуб Пушица, директор Музеја у Пријепољу, који је преузео израду Идејног пројекта, на основу чега ће се урадити Главни пројекат реконструкције Јусовића куле, чиме ће се створити услови да се може отпочети са реконструкцијом и обновом овог вредног споменика исламске културе.