ИСТОРИЈСКО УМЕТНИЧКА ЗБИРКА

Скороформирана историјско уметничка збирка обухвата уметничка дела модерне уметности, углавном домаћих уметника.