ЕТНОЛОГИЈА

Природне, друштвено-историјске и етничке карактеристике подручја, уз начин живота, утицале су на структуру и карактер етнографске збирке Музеја у Пријепољу. У етнографској збирци чува се 1000 предмета из колекција народног одевања, посуђа, покућства, пољопривредних и занатских справа и помагала, производа женске домаће радиности, накита и фотографија , који презентују свакодневни друштвени живот и веровања сеоског и градског становништва, православне и исламске конфесије, који су вековима на овим просторима живели и живе једни са другима.